ÉLETRAJZ


Hegedűs Alexandra képzőművész 1991-ben született Csongrád kis városában és Szegeden nőtt fel. A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolába, az ország egyik legjelentősebb művészeti iskolájába járt. Itt tanult először festészetet, rajzot, textilművészetet és művészettörténetet. A textil-szobrászat különleges műfaját szeretett volna kitanulni a középiskola után, de ilyen hazai lehetőség híján a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karára kezdett járni.
Az egyetemen Alexandra többek között a festészet, művészettörténet, művészeti anatómia, és művészet-pszichológia terén mélyíthette el tudását. Egy félévet Velencében töltött a művészeti főiskolán. Számtalan csoportos kiállításon szerepelt főleg Pécsen, Budapesten, és néhány szomszédos ország kisvárosaiban. Harmadik helyezést ért el az Országos Diákköri Konferencia festészet szekciójában, elnyerte a Fundamenta Amadeus Program ösztöndíját 2013-ban és 2014-ben, az egyetem Kriszbacher Ildikó ösztöndíját 2015-ben, és végül az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját 2016-ban.
Alexandra a kar tanárainak, és mesterének, Somody Péternek a biztató támogatása nyomán kezdett el rendhagyó anyagokkal kísérletezni festészetében, amit mind a mai napig folytat. A képzőművészeti diplomát egy textil-szobrászatról szóló szakdolgozattal szerezte meg. Ezt követően a kar tanár-képző szakán figyelme a művészetszocializáció és a múzeumpedagógia felé fordult, aminek kapcsán a Janus Pannonius Múzeummal és néhány helyi iskolával működött együtt. Alexandra az akkori festményeit Alak-Anyag címen állította ki a pécsi Reggeli Bárban, 2017-ben.
Az ezt követő nyáron múzeumi workshopokon dolgozott, majd a férjével az Egyesült Államokba költözött. A wisconsin-i Milwaukee-ban tölött két év alatt tanárasszisztensként és a Milwaukee Művészeti Múzeumban önkénteskedett. Lehetősége nyílt munkáit kiállítani a Riverwest Art Walk keretében, mely rendezvény a 70-es évek óta kerül megrendezésre.
2019-ben egy pár hónapos milánói kitérő után – ahol a M.A.D.S Gallery-ben szerepelt egy kiállításon – hazatért Magyarországra, és Budapesten telepedett le. 2021 szeptemberétől a Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógusa.

BIOGRAPHY


Alexandra Hegedűs is a Hungarian visual artist born in 1991 in a small town called Csongrád and grew up in Szeged. She went to Tömörkény István High School, one of the most significant art institutes in Hungary. She learned painting, drawing, textile art and art history. Her idea was to study three-dimensional fiber art after graduating secondary school. Having no option to continue her studies in this field, she enrolled in the Faculty of Music and Visual Arts at the University of Pécs.
During the university years, Alexandra deepened her knowledge in painting, art history, art psichology and artistic anatomy among others. She spent a semester at the Academy of Fine Arts in Venice. She also participated in several exhibitions in Pécs, Budapest, and other cities in Hungary and the neighboring countries. She won the third price of XXXI National Conference of Scientific Students' Association (OTDK) in 2013, the Fundamenta Amadeus Scholarship in 2013 and 2014, the Ildikó Kriszbacher Scholarship in 2015, and the award of the New National Excellence Program in 2016.
Thanks to support of the professors of the faculty such as Professor Péter Somody, Alexandra started experimenting with paints and unusual non-artistic materials and which is still in the middle of her interests. Despite majoring in painting, the topic of her thesis was focused on three-dimensional fiber art. After obtaining the master’s degree in visual arts, she studied art education at the same university, researching socialization in visual arts and museum education in collaboration with Janus Pannonius Museum and some local schools. Alexandra presented her paintings at Reggeli Bar in 2017 in her solo show, Shape and Material.
Right after graduation she was hired by the Janus Pannonius Museum to lead summer workshops. At the end of the summer, she moved to the United States, where she spent the past two years with volunteering at Milwaukee Jewish Day School as an art teaching assistant, leading workshops at Riverwest Artist Association, and volunteering at the visitor services of Milwaukee Art Museum. Alexandra was exhibited at Riverwest Art Walk, an event having traditions that go back to the 70’s.
In 2019 she moved back to Hungary from Milan, Italy, where she was awarded by M.A.D.S. Gallery. She works at the Museum Pedagogy Department of the Hungarian National Gallery since the September of 2021.

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK


2013    Országos Diákköri Konferencia – Művészeti Szekció, Eger, HU
2013    Fundamenta Amadeus Program kiállítása, Nádor Galéria, Pécs, HU
2014    Art Moments közép-európai vizuális művészeti fesztivál, Budapest, HU
2015    Living Castle alkotótábor zárókiállítás, Daniel Kastély, Olasztelek, RO
2016    ArtPort 20 – „Artem non odit nisi ignarus”, Zsolnay Negyed, m21 Gallery, Pécs, HU
2016    DiploPort Diplomakiállítás, Zsolnay Negyed, m21 Gallery, Pécs, HU
2016    Mester és tanítványai, Muzeja Slavonija, Eszék, CRO
2016    Entrée 2016 – Diplomakiállítás, Várkert Bazár, Budapest, HU
2018    RAA Annual Members' Exhibition, Jazz Gallery/RAA, Milwaukee, USA
2018    53212 Studio and Gallery Walk, The Vibe and Jazz Gallery/RAA, Milwaukee, USA
2019    M.A.D.S Critics Award kiállítás, MADS Gallery, Milánó, IT
2021    6. Godot Art Fair, Godot Kortárs Művészeti Intézet, Budapest, HU
2022    7. Godot Art Fair, Godot Kortárs Művészeti Intézet, Budapest, HU

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSOK


2014    Kísérletek, VNA Gallery, Pécs, HU
2017    Alak-Anyag, Reggeli Bár, Pécs, HU
2019    Artisjus Székház, Budapest, HU
2021    Ecset nélküli vonások, Aranybástya, Lónyay-Hatvany villa, Budapest, HU

GROUP EXHIBITIONS


2013    Exhibition of National Arts Student Conference, Eger, HU
2013    Exhibition of Fundamenta Amadeus Scholarship, Pécs, Nádor Gallery, HU
2014    Exhibition of Art Moments Central European Visual Art Festival, Budapest, HU
2015    Living Castle workshop closing exhibition, Castle Daniel, Talisoara, RO
2016    ArtPort 20 – „Artem non odit nisi ignarus”, Pécs, Zsolnay Quarter, m21 Gallery
2016    DiploPort Graduation exhibition, Pécs, Zsolnay Quarter, m21 Gallery, HU
2016    Master and his students, Eszék, Muzeja Slavonija, CRO
2016    Entrée 2016 – Graduation exhibition, Várkert Bazár, Budapest, HU
2018    RAA Annual Members' Exhibition, Jazz Gallery/RAA, Milwaukee, USA
2018    53212 Studio and Gallery Walk, The Vibe and Jazz Gallery/RAA, Milwaukee, USA
2019    M.A.D.S Critics Award and Exhibition, MADS Gallery, Milan, IT
2021    6. Godot Art Fair, Godot Institute of Contemporary Art, Budapest, HU
2022    7. Godot Art Fair, Godot Institute of Contemporary Art, Budapest, HU

SOLO SHOWS


2014    Experiments, VNA Gallery, Pécs, HU
2017    Shape and Material, Reggeli Bar, Pécs, HU
2019    Artisjus Institute, Budapest, HU
2021    Brushless strokes, Aranybástya, Lónyay-Hatvany villa, Budapest, HU
Visszatekintve úgy gondolom, hogy a művészetem mindig is egyfajta vizsgálódásról, kutatásról, kísérletezésről szólt. Eleinte a világ megfigyelése és leképezése, később pedig a legkülönbözőbb anyagok és technikák felhasználása érdekelt. Ezzel párhuzamosan a művészet és az emberi észlelés kapcsolata kezdett foglalkoztatni. A látáselmélet és vizuálpszichológia terén szerzett ismereteimet a technikai kísérletezéseimmel ötvözve olyan műveket alkottam, melyeknek célja, hogy kihívás elé állítsák a nézőt.

2017-től fokozatosan elhagytam a figuratív festészetet, és olyan absztrakt műveket készítettem, melyek jórészt a szokatlanabb anyagok és a különféle technikák széles skálájának ötvözésével való kísérletezésről, egyfajta technikai burjánzásról szóltak.

2021 végén leredukáltam a technikai eszközeimet, és a figyelmem újra a vizuális észlelés és az absztrakt festészet mibenlétének kérdései felé fordult. Újabb képeim főszereplőjének a festészet klasszikus értelemben vett építőelemét, az ecsetvonást választottam. A felnagyított ecsetvonásokat egyszerű kompozíciókba tömörítem, melyek lehetőséget adnak nem csak a színek kölcsönhatásának, de a felfestett forma és a hordozó (vászon) formája közti párbeszéd vizsgálatára. A műveim fő témája azonban egy paradoxont boncolgató illúzió; az ecsetvonások nem is ecsetvonások, és a látszólagos expresszív gesztusok helyett gondosan előkészített, részletes és időigényes munkával készülnek. A tervezéshez bedigitalizált ecsetvonásokat használok, amiket beméretezés után kinyomtatok, és pengével stencilt készítek belőlük. A képeim akrilfesték, festékspray és a stencilek alkalmazásával készülnek. Korábbi technikai kísérletezéseimből megtartottam azt a speciális lakk-ragasztó-festék keveréket, mely különös felületű, vastag, mégis áttetsző rétegek létrehozására alkalmas. A “legfelső ecsetvonást” rendszerint ezzel az anyaggal készítem, egyfajta hangsúlyt adva a képen megjelenő formának. Ezen metódus eredményeképp a képeim az absztrakt festészet hagyományos – többek között létrehozásuk attitűdbeli különbségei szerint elkülönülő – fajtái (pl. geometrikus absztrakció és absztrakt expresszionizmus) közötti határokat törik át.

Bizonyos esetekben az ecsetvonások olyan formákban jelennek meg, melyek egy-egy egyezményes vizuális jelet idéznek meg (pl. X, =, Ø, II, ~). Ezek a művek a vizuálpszichológia és a vizuális kommunikáció, a vizuális prekoncepciók iránti érdeklődésemet tükrözik. Vagyis hogy mi befolyásolhatja, hogy a nézőnek mit jelent, amit lát? Egy mű esetében a jelentést befolyásoló elem lehet a cím is, én azonban szeretnék a nézőimnek teret hagyni a szabad asszociációra. Így a festményeim többségét nem látom el valódi címmel, csak kóddal.

/Alexandra Hegedus/
Looking back, I believe my art was always about some sort of observation, researching, experimenting. I started with scanning and copying the world, later I became interested in the possible artistic usage of different materials and techniques. In addition, the connection between human perception and visual arts grabbed my attention. I created a series of paintings where I combined my knowledge of human vision and visual psychology with my technical experiments in order to challenge viewers.

From 2017 I incrementally left figurative art, and created abstract artworks, which had a combination of unusual materials and several techniques, a kind of “technical proliferation” as essence.

By the end of 2021 I simplified my technical tools, and turned my attention—besides the questions of abstract painting—again to visual perception. I choose the basic element (in the classical sense of meaning) of painting, the brushstroke for the main character of my new paintings. I gather enlarged brushstrokes into simple compositions, which give me opportunity to analyze not only effects between colors, but the communication between the displayed shapes and the shape of the carrier (the canvas). Nevertheless, the main topic of my paintings is an illusion referring to a paradox; the brushstrokes are not actually brushstrokes, and instead of the seemingly expressive gestures they are made with a precise and time-consuming work. For the planning I use digitalized brushstrokes, which are later printed in the needed size for creating stencils. My paintings are made by applying acrylic paint, spraypaint and these stencils. I also keep applying some elements of my previous technical experiments, such as the lacquer-glue-paint mixture, which dries to an unusual, thick, but translucent layer. I use this mixture to create the uppermost brushstroke, in fact, highlighting the appearing shape and composition of the painting. As an outcome of this process, my works question the borders between the traditional styles of abstract painting – mostly sorted by the different attitudes of the creating process (for example geometric abstraction and abstract expressionism).

In some cases, the brushstrokes form shapes, which evoke conventional symbols, visual signs (e.g. X, =, Ø, II, ~). These paintings talk about my interest towards the connections between visual psychology and visual communication, role of visual preconceptions. Thus, what kind of things have influence on the viewers’ interpretation of the composition? Since title can definitely be one of the things influencing the viewer, I usually don’t give meaningful titles to my paintings, providing space for free assotiation.

/Alexandra Hegedus/